İçeriğe geç

SORU – CEVAP

 • Soru - Cevap

SORULARINIZ

  2 Yorum

  1. burak burak

   Merhabalar Suat Hocam , ben 9 ay önce KPSS merkezi atama ile UAB Döner Sermaye İşletmesi Satın Alma Birimine vhki olarak atandım. Şuanda Taşınır kayıt yetkilisi görevini yürütüyorum. Aldığım sorumluluğun büyük ve haksız olduğunu düşündüğümden size sorum şu olacaktı; Bizim taşra birimlerimiz örnek olarak Erzurum,Adana bölge müdürlüklerimiz ve liman başkanlıklarımız bizden bütçe alarak mal alıyor. Bunun tifini bize kestiriyor ben KBS taşınır kayıt sisteminde bunu depoma giriyorum. Muayene kabulu onayı vb. evrakları ilgili birim tutuyor bana üst yazıyla tif düzenlemesi istiyor. Çünkü Saymanlık döner sermaye bütçesinden alındığından dolayı bizim tif kesmemizi istiyor.Tek harcama birimi olduğumdan malı görmeden tif kaydını yapıp bağış yapma yardım etmeden kurumlararası devirle bizden bütçe alıp malı alan birime bu malları çıkıyorum (mobilya ürünleri vb.). Açıkcası bu beni rahatsız ediyor. Çünkü ben malı görmeden saymadan depoma kendim satın alma gibi girip onlara bağış yapma yoluyla çıkıyorum. Aday memur olmam sebebiyle tecrübem az sizce bu etikmi yani görevlendirme istemeli miyim bu ürünleri alan illere ? Çok teşekkür ediyorum cevabınız için iyi çalışmalar iyi günler diliyorum.
   Burak ÖZDEMİR

   • Merhaba Burak Bey,
    Taşınırlara ilişkin olarak genel sorumluluk 5018 sayılı KMYKK nun 48 inci maddesinde düzenlenerek “Kamu idareleri, taşınırların yönetimi, kaydı, muhafazası ve kullanımından sorumludurlar.” Hükmüne yer verilmiştir.
    Taşınır Mal Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde “Harcama yetkilileri taşınırların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak edinilmesinden, kullanılmasından, kontrolünden, kayıtlarının bu Yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasını sağlamaktan ve taşınır yönetim hesabını ilgili mercilere göndermekten sorumludur.” Denilmiştir.
    Aynı Yönetmeliğin 6 ıncı maddesinde ise; “ a) Harcama birimince edinilen taşınırlardan muayene ve kabulü yapılanları cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak, Ölçerek teslim almak, doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taşınırları sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza etmek……” hükmüne yer verilmiştir.
    Yukarıda yer alan düzenlemeler dikkate alındığında;
    1. Taşınırların satın alınması, muayene kabulü, teslim alınması, muhafazası ve kullanıma verilmesi ile kullanım sırasında ortaya çıkacak olan hasar ve zararlara ilişkin kamu idaresinde görev yapan bütün personelin sorumluluğu bulunduğu,
    2. Harcama yetkililerinin taşınır işlemlerine ilişkin olarak sorumluluğunun bulunduğu,
    3. Taşınır kayıt yetkililerinin görmediği, teslim almadığı bir taşınıra ilişkin olarak (Dayanıklı veya tüketime yönelik) Taşınır İşlem Fişi Kesme Yetkisinin bulunmadığı,
    Görülmektedir.
    Bu durumda alımı bir merkezden yapılarak başka birimlere doğrudan teslim edilen taşınırların kayıt altına alınması nasıl olacaktır?
    Bu sorunun cevabı Taşınır Mal Yönetmeliğinin 15/2 maddesinde verilmiş olup, “Alımı bir merkezden yapılarak birden fazla birime doğrudan teslim edilen taşınırlar için, taşınırın teslim edildiği birimlerce iki nüsha Taşınır Geçici Alındısı düzenlenir ve bir nüshası alımı yapan birime gönderilir. Alımı yapan birim, bu alındıya dayanarak, ödemeye ve kendi giriş kayıtlarına esas olmak üzere Taşınır İşlem Fişi düzenler. Diğer birimlerden alınan geçici alındılar, düzenlenen bu fişin idarede kalan nüshasına bağlanır. Alımı yapan birimce giriş kayıtları yapıldıktan sonra düzenlenecek Taşınır İşlem Fişiyle de ilgili diğer birimler adına çıkış kaydedilir.” Hükmüne uygun olarak işlemlerin yürütülmesi gerekmektedir.

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir