İçeriğe geç

5018 Sayılı KMYKK

Sayıştay’a Verilen Her Çeşit Gider Ve Gelir Evrakı İle Her Çeşit Belgelerin Saklanma Süreleri Ve Yok edilme Usulleri – Sayıştay Denetim Türü ve Alanları
Sorumlular ve Sorumluluklar ile ilgili Sayıştay Genel Kurul Kararı
Sayıştay Denetiminin Genel Esasları – Sayıştay Raporları – Hesap Yargılaması/Yargılamaya Esas Rapor ve Daire İlamları
Sayıştay Kanun Yolları – Kanun yollarına başvurma