İçeriğe geç

Harcırah Kanunu

Memuriyet mahalli dışına görevlendirilen personelin taksi ücreti
Büyükşehir belediyesi sınırları içinde yapılan geçici görevlendirmelerde harcırah ödenip ödenmeyeceği nasıl belirlenir?